Thẻ: automation trong mailchimp

automation trong mailchimp

Hướng dẫn sử dụng chức năng Automation trong Mailchimp – Gửi email tự động Miễn Phí

Gửi chuỗi email tự động hay còn gọi là Automation . Đây là 1 chuỗi email được bạn cấu hình trong…

Read More